https://www.helpdeoudereninarmenie.nl/filemanager/helpdeoudereninarmenie.nl/powerpoint/Presentatie2019ppt.pdf

Door op bovenstaande link te klikken komt u bij de presentatie die is gegeven n.a.v. het 10 jarig bestaan van de stichting. Het begon met de hulp vraag van de blinde vrouw op de eerste foto. Er is hulp geboden bij een brand. Er is een andere container geplaats voor het gezin.
Er is voor hout gezorgd en voedselpakketen voor de ouderen en gezinnen in nood.
Een vrouw is geopereerd aan haar hoofd.
Ook worden ogen getest en krijgen sommigen een bril waar nodig.
Medische hulp wordt verleend.
Ook reperaties aan hun onderkomen worden gedaan.
Als er aan de oude blinde man gevraagd word: Wat zou u nog heel graag willen? Gaf de man het volgende antwoord: Ik zou zo graag nog eens een biertje met iemand drinken. Die kleine wens ging de volgende dag in vervulling toen onze contactpersoon de volgende dag even naar hem toe ging.