December, 2013   3 de nieuwsbrief stichting: help de ouderen in Armenië.


Beste sponsors en vrienden van de ouderen in Armenië.

We willen u in de allereerste plaats bedanken dat u onze stichting een warm hart toe draagt. D.m.v steun aandacht en giften. Helaas kunnen wij niet zonder u allen. Omdat hulp voor deze doelgroep  nog heel hard nodig is.

Wij willen u op de hoogte brengen van de huidige situatie in Armenië  wat betreft de bejaarden die onder gebracht zijn bij onze stichting.Stichting ouderen in Armenië is opgericht op 4-6-2009 En heeft als doelstelling deze alleenstaand  eenzame ouderen financieel te ondersteunen d.m.v hout en voedselpakketten. We zijn begonnen met 29 bejaarden, En  nu in 2013 hebben we 32 bejaarden .Er zijn dit jaar 2 bejaarden overleden, maar per oktober zijn er weer 2 bijgekomen. Ook dit zijn mensen die onze hulp zeer goed kunnen gebruiken.Al deze ouderen zien uit naar het hout, en naar het voedsel pakket dat ze gaan ontvangen .Als je ze in september een bezoekje brengt (dan is het nog ongeveer 25 graden)  samen met ons Armeens contact Avetik melik-Sargsyan, dan is het eerste wat ze vragen : jullie brengen ons wel hout toch voor de winter??Dan hoeven we ons niet af te vragen of onze stichting nog wel nodig is. Deze mensen hebben de steun nog steeds hard nodig. Het zijn de zwakkeren van de samenleving .Op deze manier kunnen we hen het leven iets aangenamer maken. Ze zijn blij met hout en voedsel maar misschien nog wel belangrijker even deze mensen HOOP !!

Ook Armenië heeft last van de crisis en zijn de prijzen de laatste maanden met 20%  gestegen,en wordt het voor veel Armenen steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen.

Inmiddels zijn alle bejaarden voorzien van hout en de voedselpakketten. Dit is een hele organisatie, omdat het hout eerst voor een goede prijs opgekocht moet worden. En daarna wordt het door veel mankracht gekloofd. Dit zijn mensen die hier voor een klein bedrag krijgen,zodat het ook voor hen iets gemakkelijker wordt om de winter door te komen.  Dan moet het nog vervoerd worden naar alle thuisadressen van de groep ouderen.

Dit is een tijd rovend en intensief karwei,maar elk jaar krijgen ze het in Armenië weer voor elkaar om het op tijd ,voor dat de winter begint bij de ouderen te krijgen.

Alle benodigde goederen worden in Armenië zelf gekocht dit doen we om de volgende redenen:

1 Wij laten daar de goederen maken en of kopen zodat de plaatselijke middenstand een graantje mee kan pikken,en wij indirect ook deze mensen sponsoren.

2 Een container versturen kost al snel 5000 euro met dit geld kun je zoveel meer doen dan met de goederen die naar een paar gelukkige mensen gaan.

Zaterdag14 september hebben Martin vd Berg en Mariska Post en sponsor mbv duivenvereniging van de combinatie Post. Op de markt in Elburg  geheel belangeloos en voor eigen rekening gehaktballen verkocht voor de stichting. Het gehakt werd gesponsord door Voskuilen uit Soest, de sauzen en verpakkingen door Lets bv Dronten. Ondanks het slechte weer en daardoor weinig mensen op de markt is er  toch nog voor 200 euro verkocht. Hiervoor hartelijk dank namens de stichting en vooral van de bejaarden uit Armenië. Met pasen hebben er bestuursleden op de rommelmarkt in Buitenpost gestaan .hier is voor 108  euro verkocht .Van de Hanze hogeschool uit Groningen hebben we een bedrag van  106,65 euro mogen ontvangen,dit bedrag is overgebleven van een winterspelen middag in Uithuizen afgelopen januari. Het was de bedoeling om vanuit evenementen management, een halfjaar studie onderdeel een evenement te organiseren, die opbrengsten zou bezorgen  voor een goed doel .

Deze middag was een soort zeskamp georganiseerd voor basisschool kinderen. Op 12 oktober hadden we een fancy fair bij de christengemeente uit Buitenpost dit heeft 200 euro opgebracht. Ook kunnen we melden dat de meester vd brugschool uit Woudsend nog steeds aan het sparen is.  

WAAR WORDT HET GELD AAN BESTEED ????

  • Aankoop van hout.

  • Voedsel pakketten.

  • Onkosten voor aankoop vervoer, samenstelling pakketten,levering hout.

  • Noodgevallen en extreme situaties.

  • Medicijnen en of doktersbezoeken.

SOCIALE MEDIA Voor meer informatie en foto’s bezoek onze site.www.helpdeoudereninarmenie.nl

En like op ons op facebook: stichting help de ouderen in Armenië. Bekendheid van onze stichting is zeer belangrijk. Hoe meer mensen er van weten ,des te beter kunnen wij “onze” bejaarden in Armenië helpen. Alles te weten maakt niet gelukkig zeggen ze wel eens. maar in dit geval hoe meer mensen van de stichting weten hoe gelukkiger “onze” bejaarden in Armenië zullen worden.

Want natuurlijk zijn de 32 bejaarden die geholpen worden dankzij uw sponsoring niet de enige ouderen die hulp behoeven. Laten we zorgen dat ze mogen weten dat er aan hen gedacht word in het “verre “ Nederland' en dat ze naast het denken ook de daden zullen zien!Wij zien graag dat u met ons de noodzaak van de hulp aan deze ouderen blijft inzien,en hopen ook het  komende jaar weer te kunnen vertrouwen op uw steun.  Zodat we de zon een beetje kunnen laten schijnen in het sobere leven van deze oudjes. Wij danken u voor de gedane en toekomstige giften voor deze vergeten groep,en al de bovengenoemde mensen die zich hebben ingezet, op wat voor manier dan ook om geld in te zamelen voor deze bejaarden. Namens het bestuur  HELP DE OUDEREN IN ARMENIE.

Voorzitter Henk Pander 0655132562 Secretaris Henk Hoekstra 0511-543047 Penningmeester Thea Hoekstra en bestuurslid Simon Hoekstra 0511-543206

mocht u ons een gift willen schenken dan kunt u dat doen op rek.nr.  NL60 RABO 0127481419 t.n.v.stichting help de ouderen in armenie te buitenpost.Wij zijn als stichtingANBI zodat uw gift aftrekbaar is van de belastig. .Inschrijf nr KVK 01155398 voor meer informatie bezoek de website: www.helpdeoudereninarmenie.nl

Nieuwsbrief  gesponsord door Trion grafisch in  Kollum Nieuwsbrief  gesponsord door Trion grafisch in  Kollum