Armenie is rijk aan historie. Veel oude kerken. Het land dat als eerste het christendom als staatsgodsdienst aannam. Armenie het land met een grote hartverwarmde gastvrijheid. Helaas is er grote armoede onder de bevolking. Mede door de grote aardbeving die er in 1988 plaats vond. Er wonen nog mensen in containers waar ze de hulpgoederen in hebben ontvangen. Ook zijn er flats die nog lang niet af zijn of waar de ramen afgeplakt zijn met plastic waar ze in wonen. Ze kunnen de verwarming niet betalen enz enz...De oudere mensen hebben het daar ook heel erg moeilijk.

     

Bestuur stichting help de ouderen in Armenië:

Voorzitster:       Geertje Koster

                   de Zeilen 47

                   9285 MN Buitenpost

                   tel: 0511-543204

 

Secretaris:       Henk Hoekstra

                  Paradyske 11

                  9291 MV Kollum

                  tel: 0511-543047

 

Penningmeester:   Thea Hoekstra

                  Egypte 20 A 

                  9285 WX Buitenpost

                  tel: 0511-543206


alg.bestuurslid: Simon Hoekstra

                 Egypte 20 A

                 9285WX Buitenpost

                 tel: 0511-543206

alg. bestuurslid: Tjerk Koster

                    de Zeilen 47

                   9285 MN Buitenpost

                   tel: 0511-543204