Naam van de stichting:

Stichting help de ouderen in Armenie

 het RSIN/fiscaalnummer:

RSNI/fiscaal nummer 8208.60.840

het post- of bezoekadres van de stichting:
Egupte 20 A
9285 WX BuitenpostRechtsvorm: Stichting.

 

KvK 01155398

 

Doel: Het ondersteunen van behoeftige ouderen in Gyumri in Armenie

het verrichten van alle verdere handelingen,

die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden

of daartoe bevorderlijk zijn.

We willen de ouderen die onder erbamelijke omstandigheden leven dus voorzien van warmte en eten en drinken en alle andere eerste levensbehoeften.

 

beleidsplan:

In 2008 zijn we gestart met de hulp aan 29 ouderen in Armenie met hout of andere brandstof voor de kachel,en/of voedsel. Dit hebben we kunnen doen door giften van veel mensen.

 

Op 04-06-2009 is de stichting opgericht.
 

Onze contact personen in Armenie zorgen  ervoor dat de spullen gekocht worden en bij hen gebracht worden. De spullen worden dus in Armenie gekocht.

We hebben gevraagd wat ze nodig hadden kleding, brandstof en/of voedsel.

Ze hadden allemaal warmte nodig zoals hout voor de kachel. Er wordt dan ook meestal op houtkacheltje gekookt. Verder werd er om voedsel gevraagd.

De nood is erg hoog. In de winter 2009/2010 is het ook weer gelukt deze ouderen te helpen.
In 2012 hebben we 31 ouderen kunnen helpen. De ouderen die nu door ons worden geholpen willen we graag elk jaar blijven helpen. Ze rekenen op onze steun. Ze kunnen niet zonder.

 Onze missie is dan ook om deze ouderen te blijven helpen en indien financieel mogelijk nog meer ouderen te helpen.
We dragen bij in de warmte voorziening, voedsel en medische hulp.


We verzamelen geld in dmv akties, collectes, verkoop tweedehands spullen, oud ijzer, metalen. Ook hebben we een aantal donateurs  en werven we nieuwe donateurs, akties van scholen.

We gaan als bestuur ook regelmatig naar Armenie toe om te kijken hoe het gaat met ouderen en of alles goed geregeld is.
We betalen dan zelf de reis enz..


 

functie van de bestuurders:
 

Bestuursamenstelling:
 

Voorzitster:       Geertje Koster

                   de Zeilen 47

                   9285 MN Buitenpost

                   tel: 0511-543204

 

Secretaris:       Henk Hoekstra

                  Paradyske 11

                  9291 MV Kollum

                  tel: 0511-543047

 

Penningmeester:   Thea Hoekstra

                  Egypte 20 A 

                  9285 WX Buitenpost

                  tel: 0511-543206


alg.bestuurslid: Simon Hoekstra

                 Egypte 20 A

                 9285WX Buitenpost

                 tel: 0511-543206

alg. bestuurslid:  Tjerk Koster
                   
de Zeilen 47

                   9285 MN Buitenpost

                   tel: 0511-543204


 

Beloningsbeleid is niet van toepassing 5 koppig bestuur bestaat uit vrijwilligers.


In Gyumri zijn 3 vertegenwoordigers actief voor de stichting. Zij dragen zorg dat  de middelen daar gekocht worden en dat de ouderen de middelen krijgen die ze nodig hebben.  

jaarverslag 2013:

https://www.helpdeoudereninarmenie.nl/filemanager/helpdeoudereninarmenie.nl/verslag2013.pdf

 

Verslag over 2013 

Dit jaar zijn er een paar speciale akties geweest . 

In Urk hebben ze gehaktballen verkocht op de markt wat 200 euro heeft 

opgebracht. 

Op een school in Brantgum over de stichting een presentatie gegeven en een 

bedrag van455,00 euro hiervoor ontvangen. 

Daarnaast van nog twee scholen geld ontvangen. 

Op hemelvaartsdag op de markt gestaan voor naamsbekendheid en voor 108 

euro verkocht. 

In de kerk op de fancyfair gestaan en tweedehands dingen en bloemenkransen 

verkocht. 

In december een presentatie en collecte gehouden in de kerk dit leverde 975,91 

op. 

Verder zijn er in december weer nieuwsbrieven verstuurd en bij langs gebracht. 

Het hele jaar door worden er tweedehands spullen verkocht en oud ijzer en de 

hele opbrengst is voor de ouderen in Armenie 

Dit jaar zijn er 31 ouderen geholpen, deze hebben brandstof en 

voedselpakketten gekregen. Ook zijn er 15 gezinnen geholpen met 

voedselpakketten. 

Ook zijn er medicijnen en hygiëne pakketten verstrekt en warme kleding. 

Er is een bedrag van 14000,00 euro overgemaakt waarvan 1500,00 euro voor de 

noodhulp pot isfinanciele verantwoording:

 

financieel jaarverslag 2013:

https://www.helpdeoudereninarmenie.nl/filemanager/helpdeoudereninarmenie.nl/financieeljaarversl2013.pdf

We maken eerst het geld voor de tickets over  naar de stichting zodat  we de tickets altijd gezamelijk in 1 keer kunnen kopen. 

 

 

Per jaar wordt er 11.500 euro overgemaakt voor de ouderen in Armenie.

Voor een noodhulppot in Armenie en voor onkostenvergoeding voor de 3 vaste vrijwilligers in Armenie 2500 euro.


Verslag 2014
 

Een bericht van de secretaris van de stichting helpdeoudereninarmenie,
jaarlijks geven wij uit aan de ouderen in Armenie ongeveer 15.000 euro
Dit is een groot bedrag dat door sponsors grotendeels word bij een gebracht,
bedrijven maar ook door mensen die ons jaarlijks steunen, verder verzamelen wij oud ijzer koper zink en lood, ook houden we lezingen in kerken over ons project maar ook scholen en vrouwen vereniging waar we graag iets vertellen over onze stichting namens de stichting de secretaris H H

Financieel jaarverslag 2014:

https://www.helpdeoudereninarmenie.nl/filemanager/helpdeoudereninarmenie.nl/financieeljaarverslag2014.pdf


Financieel jaarverslag 2015:
https://www.helpdeoudereninarmenie.nl/filemanager/helpdeoudereninarmenie.nl/financieeljaarverslag2015.pdf

Financieel jaarverslag 2016

https://www.helpdeoudereninarmenie.nl/filemanager/helpdeoudereninarmenie.nl/fnancieeljaarverslag2016(1).pdf


jaarverslag 2017
https://www.helpdeoudereninarmenie.nl/filemanager/helpdeoudereninarmenie.nl/Jaarverslag2017.pdf

financieel  jaarverslag 2017
https://www.helpdeoudereninarmenie.nl/filemanager/helpdeoudereninarmenie.nl/financieeljaarverslag2017.pdf

We storten altijd eerst zelf het geld voor de tickets op de rekening van de stichting zodat we van daaruit de tickets kunnen betalen.
We betalen dus altijd zelf onze reis.

Financieel jaarverlslag 2018
https://www.helpdeoudereninarmenie.nl/filemanager/helpdeoudereninarmenie.nl/financieelverslag2018.pdf

We storten altijd eerst zelf onze reiskosten voor de reis op de rekening. We betalen dus zelf onze reis. We hebben de tickets in vorig verslag al vermeld omdat we ze altijd dan voordelig kunnen kopen. In dit verslag alleen reiskosten naar Schiphol.

Financieel jaarverslag 2019
https://www.helpdeoudereninarmenie.nl/filemanager/helpdeoudereninarmenie.nl/IMG_20200225_0002.pdf
 De tickets naar Armenie betalen alle bestuursleden  wel van de rekening van de stichting maar we storten het geld weer terug als gift.

.jaarverslag 2019
https://www.helpdeoudereninarmenie.nl/filemanager/helpdeoudereninarmenie.nl/Jaarverslag2019.pdf

jaarverslag 2020
https://www.helpdeoudereninarmenie.nl/filemanager/helpdeoudereninarmenie.nl/verslag/anbi-format-650-fondswerv-organisaties-ib1121z2fol.pdf